• Najčešće postavljena pitanja  Kursevi Španskog u Malagi
  • PONUDE  Kursevi španskog u Španiji ponuda
  • FOTOGRAFIJE  Galerija slika Škole španskog jezika u Malagi Pikaso
  • KNJIGA UTISAKA  Komentari studenata o kursevima španskog u Malagi Španija

Kontaktirajte nas

Tel.:    + 34 952 21 39 32
            + 34 952 22 79 48
Fax:    + 34 952 21 07 99
Radno vreme: od pon do pet
10:00 do 17:30
Sekretarice govore: engleski, nemački, francuski i španski
info@instituto-picasso.com
Skype: instituto.picasso

Mapa za posetioce

Become our agent abroad
Some of our accommodations have got Internet Wi-Fi
Print E-mail

  Kursevi španskog u Malagi

altSvaki kurs traje minimalno dve nedelje četiri časova dnevno u trajanju od 50 minuta: od 10 do 14 časova. U mesecima kada ima veći broj studenata, časovi se održavaju i posle podne od 16 do 20 časova kako bi grupe bile u manjem broju. Možete početi kurs bilo kog ponedeljka u godini, osim u slučaju da ste apsolutni početnik jer morate da se prilagodite zvaničnom kalendaru početka kurseva. U grupama sa malim brojem učenika (od 2 do 9) učenje je direktnije i efikasnije. Možete izabrati kurseve u zavisnosti od svojih potreba.
 
OPIS KURSEVA ŠPANSKOG JEZIKA

INTENZIVNI STANDARDNI KURS

4 časa dnevno, gramatička vežbanja i usmeno i pismeno vežbanje situacija (u restoranu, na aerodromu, u banci,...) rečnik i izgovor

 EKSTRA INTENZIVNI KURS I

4 časa dnevno + 1 privatni čas dnevno

EKSTRA INTENZIVNI KURS II

4 časa dnevno + 2 privatna časa


* Program privatnih časova zavisi od potreba učenika

NE-INTENZIVNI KURS ŠPANSKOG

Minimum 3 studenta

4 časa dnevno + 2 posete nedeljno (kratke ekskurzije)
Preporučuje se osobama koje žele da uče polako (idealno za starije mladog duha). Nvoi: početni, srednji i viši. Potvrđuje se realizacija kursa četiri nedelje unapred.

SUPER INTENZIVNI KURS

4 časa dnevno + 2 časa u smanjenim grupama

KURS GRAMATIKE

 

Minimum 3 studenta

4 časa dnevno, 4 časa koj su posvećen samo učenju i vežbanju gramatike.

Nivoi: početni, srednji, viši

KURS POSLOVNOG ŠPANSKOG

4 časa dnevno standardnog intenzivnog kursa + 1 čas poslovnog španskog (ekonomski izrazi, pisma, biografije,...)

KURS KNJIŽEVNOSTI I
(DO XIX VEKA)

4 časa dnevno osnovnog intenzivnog kursa + 1 čas španske književnosti (stilovi pisanja, opšti pregled španske književnosti do XIX veka: Srednji vek, XVI, XVII, XVIII i XIX vek)

KURS KNJIŽEVNOSTI II
( XX VEK)
 

4 časa dnevno osnovnog intenzivnog kursa + 1 čas španske književnosti (stilovi pisanja, opšti pregled španske književnosti  XX veka: kriza kraja veka, drugi pravci uprozi, pozorište do 1939, Novecentismo, avangarda, literatura u izgnanstvu i „pozorište, roman i poezija od 1939. godine)

KURS ISTORIJE

4 časa dnevno osnovnog intenzivnog kursa + 1 čas istorije Španije (opšti pregled španske istorije, situiranje događaja u kontekst, najznačajniji politički, društveni, ekonomski i umetnički događaji)

KURS CIVILIZACIJE I KULTURE

4 časa dnevno osnovnog intenzivnog kursa + 1 čas španske

KURS ŠPANSKOG U HOTELIJERSTVU

4 časa dnevno osnovnog intenzivnog kursa + 1 čas koji će Vam pomoći da se snađete u hotelijerstvu koristeći odgovarajući rečnik

KURS POSLOVNE KORESPONDENCIJE

Osnovni intenzivan kurs + 1 privatni čas na kom se uči: tipovi poslovnih pisama + način pisanja. Potreban je viši nivo poznavanja jezika. Akcenat je na sadržajima koji su vezani za poslovni španski 

KURS PRIPREME ZA D.E.L.E.

Minimum 3 studenta

Diploma španskog kao stranog jezika, 4 časa dnevno. Isključivo pripremanje 4 veštine u svim nivoima uz materijal koji se koristio na ispitima i koji je izdao D.E.L.E.


PRIVATNI ČASOVI

U vreme kada odgovara studentima i prate program koji student izabere

 PRIVATNI ČASOVI FLAMENKA

U vreme koje odgovara studentu, individualni časovi

UDŽBENICI

Sav didaktički materijal koji se koristi na časovima uključen je u cenu

GODIŠTE

Naši kursevi su prilagođeni svim godištima.  Naravno, ne postoji maksimalna starosna granica. Minimalna starosna granica za studente bez pratnje je 16 godina.

 

NIVOI

NIVO 1

POČETNI (A1)

OSNOVNI (A2)

Za studente koji nemaju nikakvo ili veoma malo znanje španskog. Uči se razlika između ser/esatar/hay, glagoli u prezentu i preterito perfekto, futur, praktična vežbanja izgovora i vokabulara u svakodnevnim situacijama.

NIVO 2

SREDNJI I (A2)
 SREDNJI II (B1)

Uče se prošla vremena, uvodi se futur, kondicional, imperativ. Vežba se konverzacija i proširuje vokabular.

NIVO 3

VIŠI I (B1)

VIŠI II (B2)

Uči se subjonktiv prezenta i prošlih vremena, predlozi i razlika između ser/estar. Vežba se konverzacija, vokabular.

NIVO 4

VIŠI III (B2)

Uči se pasiv, indirektan stil, zavisne rečenice; pored vokabulara i konverzacije o aktuelnim temama

NIVOI 5 i 6

SUPERIOR I (C1) SUPERIOR II (C2)

Uči se detaljno celokupna gramatika, književni tekstovi i kulturne teme. Konverzacija o aktuelnim temama, proširivanje vokabulara,...

 *Zajednički okvir za jezike Saveta Evrope (CEF): učenje, podučavanje i evaluacija

ISPITI I SERTIFIKATI

ISPIT

Prvi dan kursa radi se pismeni test, ili pre dolaska „online“ kako bi svakom bio određen nivo

DIPLOMA

Samo za studente koji su završili viši ili superiorni nivo i koji žele da dobiju diplomu instituta. Prethodno moraju da polože odgovarajući ispit.

SERTIFIKAT

Svi studenti koji redovno prisustvuju časovima mogu dobiti sertifikat pohađanja kursa.

DELE/ SERTIFIKATI PRIVREDNE KOMORE

Pripremamo studente za polaganje DELE „Diploma španskog kao stranog jezika“ ispita od nivoa A1 do C2 i za ispite Privredne Komore